Badanie psychologiczne kierowców 150 zł*
Badanie w ciemni 50 zł
Badanie psychologiczne operatorów 100-120 zł**
Konsultacja dla rodziców 100 zł
Opinia psychologiczna 150-300 zł***
Warsztaty dla rodziców 50 zł za osobę za spotkanie ok. 2h
Inne warsztaty i wykłady Wycena indywidualna

Badanie psychologiczne kierowców 150 zł*

Badanie w ciemni 70 zł**

Badanie kierowcy auta służbowego (pełne badanie+ ciemnia) 200 zł

Badanie psychologiczne operatorów 150 zł

Badanie psychologiczne „na broń” oraz kwalifikowanych pracowników ochrony 350 zł

Konsultacje indywidualne i/lub psychoterapia 200-250zł

Opinia psychologiczna 200-400 zł***

Warsztaty i wykłady – wycena indywidualna

* cena określona jest odgórnie przez ustawodawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

** badanie wymagane przy aucie służbowym oraz po utracie prawa jazdy – wykonywane TYLKO W GŁOGOWIE

*** cena zależna od celu opinii i rodzaju wykonywanych testów