Szkolenia i warsztaty

Posiadamy bogatą ofertę szkoleń i warsztatów z zakresu:

 • Profilaktyki zachowań ryzykownych ( szkolenia i warsztaty dla uczniów, rodziców, a także specjalistów, np. nauczycieli czy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 • – Alkoholizm
  – Narkomania
  – Uzależnienia niesubstancjalne
  – Agresja i Przemoc
  – Multimedia
  – Komunikacja
  – Asertywność
  – Szczegółowa oferta przesyłana na życzenie klienta

   

 • Umiejętności interpersonalnych ( szkolenia dla instytucji czy firm)
 • – Autoprezentacja
  – Trening Asertywności
  – Komunikacja werbalna i niewerbalna
  – Radzenie sobie ze stresem
  – Interwencja Kryzysowa
  – Organizacja czasu pracy
  – Rekrutacja pracowników
  – Komunikacja w biznesie

  Możliwość stworzenia tematu szkolenia dopasowanego do życzenia klienta, szczegółowa oferta wysyłana również na życzenie klienta.

   

 • Tematyki związanej z ruchem drogowym
 • – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  – Specyfikacja zagrożeń w ruchu drogowym
  – Kursy readaptacyjne dla osób, którym odebrane zostały uprawnienia do kierowania pojazdem na skutek prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

  Możliwość stworzenia tematu szkolenia dopasowanego do życzenia klienta, szczegółowa oferta wysyłana również na życzenie klienta.

 

Wszystkie zajęcia opatrzone są specjalnymi materiałami dydaktycznymi, co wliczone jest w cenę.

 

Szkolenia przeprowadzane są grupowo bądź indywidualnie, wszelkie szczegóły uzgadniane są z klientem. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dojazdem szkoleniowca na miejsce szkolenia. Cena za usługę ustalana jest indywidualnie w zależności od tematyki i zakresu szkoleń czy warsztatów.