Specjalista terapii uzależnień

Badania i praktyka mówią o tym, że uzależnienia jako choroba nie dotyka tylko i wyłącznie jednostki, a całe otoczenie; rodzinę osoby uzależnionej (tzw. współuzależnienie), dlatego nasza oferta skierowana jest do każdego, kto w swoim życiu ma jakąkolwiek styczność z problemem uzależnienia (sam jest osobą używającą lub ktoś z jego bliskich ma problem).

 

Jeśli chciałbyś w sposób dyskretny, bez konieczności udawania się do placówki związanej tylko z uzależnieniami porozmawiać na trudne dla Ciebie tematy – nie wiesz czy Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje terapii, możesz przyjść do nas na konsultacje i po poradę.

 

Prowadzimy diagnozę i w razie konieczności indywidualną pogłębioną terapię uzależnienia oraz współuzależnienia.

 

Zajmujemy się uzależnieniami substancjalnymi, np. alkohol, narkotyki, dopalacze, jak i niesubstancjalnymi np. zakupy, hazard, seks itd.

 

Spotkanie z terapeutą trwa 45- 50 min.

 

Koszt konsultacji i porady – 60 zł/ 45 min.
Koszt terapii – 65 zł/ 50 min.

 

Zajmujemy się również profilaktyką uzależnień. Prowadzimy zajęcia dla uczniów, rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych. Więcej informacji na ten temat w zakładce Szkolenia i warsztaty psychologiczne.