O Nas

Pracownia Psychologiczna to miejsce, gdzie człowiek czuje się dobrze Dbamy o miłą atmosferę, do każdego podchodzimy indywidualnie.

 

Mgr Justyna Konowalczyk

onas-1Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła specjalność kliniczną w 2010r. Dwa lata póżniej ukończyła Studium Terapii Uzależnień, zdobywając Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień ( SP/0729/2012) rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyła pracując ponad 2 lata w ośrodku leczenia uzależnień. Ma także doświadczenia w pracy trenera. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia psychologiczne. Ukończyła szkołę trenerów FLIS.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, gdzie uczestniczy w projektach na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem; prowadzi tam również poradnictwo psychologiczne.

W 2012 roku zdobyła także uprawnienia do badań psychologicznych kierowców, kończąc studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Została wpisana do ewidencji psychologów(nr 75/13) uprawnionych do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W swojej pracy przede wszystkim kładzie nacisk na wartości i zasoby danego człowieka.

Cały czas rozwija się zawodowo, uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach.

Tel. 506-525-000