Badania z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy

Celem badania jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychicznych do wykonywania danego zawodu, w tym do kierowania pojazdem.

 

Przebieg badania:

  • rejestracja (wypełnienie ankiety)
  • badanie cech osobowości, koncentracji itp. (tzw. testy „papier-ołówek”)
  • badania aparaturowe (np. badanie czasu reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itd.)
  • wywiad psychologiczny
  • wydanie orzeczenia (od razu po badaniu!)

 

Na badanie należy przynieść:

  • dowód tożsamości (np. dowód osobisty)
  • prawo jazdy (dotyczy kierowców)
  • skierowanie (jeśli zostało wydane przez lekarza, urząd lub pracodawcę)
  • okulary, szkła korekcyjne (jeśli się posiada)
  • dane do rachunku (w przypadku skierowań od pracodawcy)

 

Na badanie warto przyjść wypoczętym, aby wykonywać zadania bez zbędnego stresu.

W dniu badania, ani dzień przed nie należy spożywać alkoholu oraz środków o podobnym działaniu!